ที่อยู่สำนักสักอาจารย์ดำ

194/1บ้านแม่ข่าน้อย
 เหมืองแก้ว ซอย2
 ตำบลป่าแดด
 อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรติดต่อ 093 293 36 26

ข้อความจากอาจารย์

ศรัทธานำมาซึงความสำเร็จ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้ามาสักยันต์
-บุคคลผู้ที่ประสงค์จะเข้ามารับการสักยันต์จากสำนักสักยันต์อาจารย์ดำต้องมีอายุครบ20ปีในกรณีที่ต้องการสักหมึก
-ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติดทุกชนิด
-ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยเพราะบางครั้งต้องรอตามคิว
-นำเครื่องบูชาครูดอกไม้แปดดอกเทียนแปดเล่มมาด้วย